Cyrsiau Camddefnyddio Sylweddau

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Taflen – Alcohol a Sgrinio

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn 3 awr

Dyddiad y Cwrs: 20fed Mai neu 7fed Rhagfyr 2021, 9.30yb – 12.30yp

Taflen – Datblygiad yr Ymennydd a Chamddefnyddio Sylweddau

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn 4 awr

Dyddiad y Cwrs: 22ain Medi 2021 neu 17eg Mawrth 2022, 9.30yb – 1.30yp

Canabis a Sgrinio

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn 3 awr

Dyddiad y Cwrs: 6ed Gorffennaf 2021 neu 18fed Ionawr 2022, 9.30yb – 12.30yp

Taflen – Sylweddau 101

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn 4 awr

Dyddiad y Cwrs: 8fed Mehefin neu 14eg Hydref 2021 neu 10fed Chwefror 2022, 9.30am – 1.30pm

Gwnewch gais trwy’r porth ar-lein y gellir ei gyrchu o’r dudalen taflenni ar y fewnrwyd.

Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus maes o law.