Cael profion llif unffordd COVID-19 cyflym os nad oes gennych symptomau

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Gall unrhyw un sy’n gwirfoddoli neu’n methu gweithio gartref nawr gael profion cyflym am ddim wedi’u hanfon i’w cartref i atal lledaeniad coronafeirws.

I dawelu eich meddwl, cymerwch brawf ddwywaith yr wythnos.

Archebwch nawr: llyw.cymru/cael-profion-l

Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Yr unig ffordd o wybod a oes gennych chi’r feirws ai peidio yw cael profion rheolaidd. Os bydd pobl yn cael canlyniad prawf positif ac yn hunanynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.

Mae profion llif unffordd cyflym ar gyfer pobl heb symptomau coronafeirws.