Cyfle Cyllido i Gynorthwyo Gofalwyr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Trwy’r Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr, mae grantiau ar gael i sefydliadau trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sy’n darparu gwasanaethau a gweithgareddau er mwyn cynorthwyo gofalwyr di-dâl.

Costau refeniw o hyd at 100%, hyd at £5,000, ar gyfer prosiectau mewn un ardal sirol a £15,000 ar gyfer prosiectau rhanbarthol, ac anogir rhywfaint o arian cyfatebol.  Gall hyd at 20% o gyfanswm y cais am gyllid fod ar gyfer eitemau cyfalaf lle y bydd ymgeiswyr yn dangos cyswllt clir gyda’r cais refeniw.

Mae Themâu’r Gronfa fel a ganlyn:

  • Cynorthwyo bywyd ochr yn ochr â gofalu
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth
  • Nodi ac adnabod gofalwyr
  • Cynorthwyo cynhwysiant digidol
  • Gwella iechyd a lles meddyliol gofalwr.

 

Rhaid cwblhau pob prosiect erbyn 31 Mawrth 2022.

Y dyddiadau cau er mwyn cyflwyno ceisiadau yw dydd Gwener 30 Ebrill a dydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Mae pecynnau ymgeisio ar gael gan development@pavs.org.uk

 

Sesiwn Holi ac Ateb Ar-lein ar ddydd Mawrth 18 Mai 2021, 10am – 11.30am

Bydd Lorna Livock, Swyddog Datblygu Cyllid PAVS yn hwyluso sesiwn Holi ac Ateb, gan adolygu’r pecyn ymgeisio a’r wybodaeth ar ffurf canllawiau ar gyfer Cronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr.  Mae hwn yn gyfle i ofyn cwestiynau a chasglu gwybodaeth er mwyn cryfhau eich cais.

Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn trwy’r ddolen Eventbrite hon (cliciwch yma).

Ar ôl i chi gofrestru, anfonir y manylion mewngofnodi ar Zoom atoch mewn neges e-bost.

(Anogir grwpiau sy’n ymgeisio erbyn y dyddiad cau cynharach i gysylltu â PAVS gydag unrhyw ymholiadau).