Gwybodaeth o Gynhadledd Llywodraethu Gorllewin Cymru

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cynhaliodd CAVO, PAVS a CAVS gyfres o weminarau amser cinio am ddim o amgylch Llywodraethu.

CCB Rhithwir – Dydd Llun 26ain Ebrill 12.30 – 1.30yp

Bydd Mair Rigby o WCVA yn eich tywys trwy bwyntiau arfer da ar gyfer rhedeg CCB rhithwir

Diogelu a DBS – Dydd Mawrth 27ain Ebrill 12.30 – 1.30yp

Bydd Suzanne Mollison a Carol Eland WCVA yn siarad am galluogi ymarfer diogel ac effeithiol yng nghyfnod o newid

Recriwtio a Datblygu Ymddiriedolwyr – Dydd Mercher 28ain Ebrill 12.30 – 1.30yp

Bydd Dr Elizabeth Muir Edwards, Ymddiriedolwr Cyngor ar Bopeth Sir Benfro a PAVS yn arwain y sesiwn. Mae’n addas ar gyfer cadeiryddion, Prif Weithredwyr a’r rhai sy’n ymwneud â recriwtio a datblygu bwrdd sy’n perfformio’n dda ar gyfer eu helusen, bydd y sesiwn hon yn cynnwys awgrymiadau ar sut i sicrhau Bwrdd Amrywiol ac Effeithiol.
Gweler PDF o’r cyflwyniad

Offer ac Adnoddau Digidol – Dydd Iau 29ain Ebrill 12.30 – 1.30yp

Bydd Melissa Townsend (PAVO), Lee Hind (PAVS) a Rhodri Jones (WCVA) yn siarad â chi trwy platfformau digidol infoengine, Cyswllt, Hwb Gwybodaeth, Gwirfoddoli Cymru a Cyllido Cymru.

Mindfulness Session – Friday 30th April 12.30 – 1.30pm

Sesiwn ymlacio gyda Tammy Foley