Ymgynghoriad y Fframwaith Cenedlaethol Profedigaeth

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Fframwaith Cenedlaethol drafft ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth yng Nghymru (gweler y ddolen we isod) ac mae’n ceisio barn ar sut y gallwn ymateb i’r rhai sydd wedi cael profedigaeth neu sy’n ei wynebu.

https://llyw.cymru/fframwaith-cenedlaethol-ar-gyfer-gofal-profedigaeth

Nod y fframwaith yw cefnogi comisiynwyr a darparwyr i ddeall eu cyfrifoldebau er mwyn sicrhau bod gofal profedigaeth a chymorth o ansawdd uchel yn cael eu darparu’n deg ac yn amserol i’r boblogaeth leol. Mae’r fframwaith yn cynnwys:

  • Safonau profedigaeth cenedlaethol;
  • Enghreifftiau o fodelau presennol o gymorth profedigaeth;
  • Dysgu o Covid-19.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Fframwaith Cenedlaethol drafft ar gyfer Darparu Gofal mewn Profedigaeth yng Nghymru yn agored am wyth wythnos o 22 Mawrth ac yn dod i ben ar 17 Mai 2021.

A fyddech cystal â rhannu hyn gydag eraill a fyddai efallai’n hoffi ymateb.