Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – Gwnewch gais am becyn gardd am ddim heddiw

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn ôl! Gwnewch gais am becyn gardd am ddim heddiw

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer Lleoedd Lleol ar gyfer Natur wedi ailagor. 

Y llynedd, cafodd mwy na 500 o fannau gwyrdd eu creu, adfer a gwella ledled y wlad. Cymerodd grwpiau cymunedol a sefydliadau o bob maint ran – o elusennau anabledd a grwpiau ieuenctid i fentrau cymdeithasol a grwpiau gofalwyr.

Nawr, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae gennym gannoedd yn rhagor o becynnau ar gael. Dyma eich cyfle i wyrdroi dirywiad natur a rhoi hwb pwysig i lesiant eich cymuned leol ar yr un pryd.

Mae pob pecyn, y mae ei gost wedi’i thalu ymlaen llaw, yn cynnwys planhigion brodorol, offer a deunyddiau eraill. Byddwn yn ymdrin ag archebion a danfoniadau, a bydd ein swyddogion prosiect yn darparu cymorth ar lawr gwlad hyd yn oed. 

Mae ein pecynnau yn perthyn i ddau gategori.

  1. Pecynnau dechreuol i grwpiau cymunedol neu wirfoddol sy’n dymuno creu Gardd i Beillwyr, Gardd Ffrwythau a Pherlysiau, neu Ardd Drefol.
  2. Pecynnau datblygu i sefydliadau cymunedol sy’n barod i ymgymryd â phrosiect mwy ac adeiladu Gardd Tyfu Bwyd neu Ardd Bywyd Gwyllt.

 

Yn 2021-22, bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i brosiectau mewn ardaloedd difreintiedig, trefol nad oes ganddynt fynediad at natur neu sydd â mynediad cyfyngedig at natur. Rydym hefyd yn awyddus iawn i groesawu ceisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ledled Cymru.

Mae’n broses ymgeisio syml. Ewch i wefan Cadwch Gymru’n Daclus, dewiswch eich pecyn, darllenwch y canllawiau, a dadlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais.

Y dyddiad cau nesaf yw hanner dydd ar 31 Mai, yna 30 Mehefin ac yn y blaen hyd nes y bydd pob pecyn wedi cael ei ddyrannu.  Rydyn ni’n disgwyl i becynnau fynd yn gyflym, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael eich cais i mewn yn fuan!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n tîm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – e-bostiwch nature@keepwalestidy.cymru