Yn ôl i fywyd cymunedol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n ei chael hi’n anodd:

  • gadael eu cartref
  • mynd allan a dychwelyd i fywyd cymunedol?

 

Yn ôl i Fywyd Cymunedol Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Mae’r adnoddau Yn ôl i Fywyd Cymunedol i helpu pobl y mae’r pandemig wedi effeithio arnynt i ddychwelyd i fywyd cymunedol. Maent wedi’u cynllunio ar gyfer arweinwyr cymunedol i ddiwallu anghenion pobl sy’n agored i niwed yn eu rhanbarth sydd wedi bod yn cael anhawster wrth adael eu cartref.

Mae bywyd wedi newid yn sylweddol i bobl ar draws pob grŵp oedran ers y pandemig ac rydym am helpu i gefnogi pobl i fynd  yn ddiogel.


Mae ein canllawiau ymarferol i ar Yn ôl i Fywyd y Gymuned yn cynnig awgrymiadau ac yn cwmpasu’r meysydd canlynol:

  • Paratoi a chynllunio i adael y cartref yn ddiogel
  • Defnyddio’r cludiant sydd ar gael
  • Iechyd a llesiant emosiynol
  • Rheoli arian pan fyddwch yn mynd allan