Gweithwyr Cymorth Gofalwyr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rydym yn recriwtio!

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn elusen ddielw sy’n gweithio i gefnogi Gofalwyr Di-dâl yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Rydym yn chwilio am weithwyr o’r un anian i ymuno â ni fel ‘Gweithwyr Cymorth Gofalwyr‘ i helpu’r rhai mewn angen gan weithio yn y dydd, nosweithiau, a phenwythnosau – gallwn gynnig hyblygrwydd i chi ar ein rota, gan gynnwys swyddi llawn amser, rhan-amser ac i ffitio o gwmpas gofal plant.

Beth mae’r rôl hon yn ei olygu?

Byddwch yn ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi neu’n eu cynorthwyo i fynd allan yn y gymuned, gan ddarparu gwasanaethau gofal a helpu i gynnal eu lles a’u hannibyniaeth. Bydd angen car arnoch i ymweld â nhw, ond rydyn ni’n ad-dalu teithio dros swm penodol o filltiroedd (45c y filltir).

Does gen i ddim profiad yn ofal, oes ots am hynny?

Mae ein Gweithwyr Cymorth Gofalwyr yn mynychu cyfnod sefydlu cynhwysfawr ac yn cysgodi gydag aelodau staff profiadol eraill cyn darparu gofal yn unig, a chefnogir yr holl Weithwyr Cymorth Gofalwyr i gwblhau Lefelau 2 a 3 QCF mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Yr hyn sydd bwysicaf yw os ydych chi’n berson ymroddedig a gofalgar, yna rydyn ni am glywed gennych chi!

Pam gweithio i ni?

Rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar a chroesawgar yn ogystal â;

  • Oriau Gweithio Hyblyg
  • Cyfraddau Cyflog Cystadleuol – £17,893.20 y flywddyn, yn seiliedig ar amser llawn, ynghyd â chyfraddau tâl uwch ar benwythnosau a thasgau arbenigol
  • Hyfforddiant a Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am ddim
  • Cyfle i astudio Cymwysterau a Dilyniant Gyrfa o fewn y Cwmni
  • Tâl Gwyliau
  • Pensiwn Cyfrannol
  • Cerdyn disgownt
  • Cwnsela a Chefnogaeth Gweithwyr am ddim

 

I gael mwy o wybodaeth, ewch i https://ctcww.org.uk/cy/gyrfaoedd/