Rhwydwaith Pobl a Chymuned Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hoffech chi fod yn aelod o’n Rhwydwaith Pobl a Chymuned a cymryd rhan a bod yn ddylanwadol?

  • Cewch gyfle i gymryd rhan o ddatblygiadau Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  • Dylanwadu a rhoi sylwadau ar ddatblygu ein gwasanaethau
  • Cael eich cynnwys mewn trafodaethau am y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu, sy’n cynnwys
  • Gwasanaethau Ambiwlans Brys, Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-Argyfwng a GIG 111 Cymru
  • Dod yn rhan annatod o weithgareddau, er enghraiftt, rhannu eich stori claf, cynnal arolygon, ymunwch â’n
    panel darllenwyr, ymarferion siopwyr dirgel, a llawer mwy…

 

Bydd eich barn yn helpu i ysbrydoli a gwella ein gwasanaethau gan fod y Rhwydwaith Pobl a Chymuned yn ffordd wych ichi ddod yn rhan o waith Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a helpu ni i wella i ddarparu gwell gwasanaehau yn eich cymuned.

Llenwch y ffurflen hon a’i chyflwyno, a byddwn yn cysylltu â chi!

Mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael mewn ieithoedd eraill, print mawr, a fformat sain ar gais
E-bostiwch: Peci.team@wales.nhs.uk