Caredigrwydd yn y Gweithle

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae pecyn cymorth a chanllaw newydd wedi cael eu lansio i gefnogi cyflogwyr, staff, grwpiau a sefydliadau lleol i sefydlu caredigrwydd yn y gweithle. 

‘Mae caredigrwydd yn y gwaith yn caniatau i weithlu proffesiynol fod yn fwy bodlon gyda’u swyddi ac mae’n medru creu ton sy’n codi ysbryd drwy’r cwmni cyfan. ‘

Gall pobl fynychu’r sesiwn e-ddysgu am ddim drwy fynd i https://www.cysylltuacharedigrwydd.cymru/gweithle/

Mwy am Cysylltu â Charedigrwydd