Cronfa Perchnogaeth Gymunedol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn gronfa gwerth £150 miliwn i gefnogi grwpiau cymunedol yn y DU i gymryd perchnogaeth o asedau sydd mewn perygl o gael eu colli. O dan y gronfa, bydd grwpiau cymunedol yn gallu gwneud cais am grantiau cyfalaf cyfatebol o hyd at £250,000 i’w helpu i brynu asedau lleol i redeg fel busnesau sy’n eiddo i’r gymuned. Mewn achosion eithriadol, bydd hyd at £1 miliwn o grantiau cyfalaf cyfatebol ar gael ar gyfer rhai cyfleusterau chwaraeon.

Gwelwch y sleidiau sy’n cael eu rhannu yn y gweminarau rydych chi efallai wedi’u mynychu.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer y cylch hwn yw 13 Awst 2021. Bydd ail rownd yn agor ym mis Rhagfyr 2021 a thraean ym mis Mai 2022.

Groups who want to apply to the fund must do so using the online portal which can be found at this page: https://www.gov.uk/government/collections/new-levelling-up-and-community-investments#the-community-ownership-fund

Applicants must submit their applications, with all supporting documents, no later than 5pm on Friday 13 August 2021. Any applications or supporting documents received after 5pm on Friday 13 August will be not be considered as part of this bidding round.

If you have technical problems when accessing or submitting your application form, you can call 02038290743 between 9am to 5pm on weekdays.

For any other questions you may have on the Community Ownership Fund, please contact the team at COF@communities.gov.uk