Mae gwirfoddoli fel Ymddiriedolwr o gymdeithas – Hyffordiant CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae gwirfoddoli fel Ymddiriedolwr o gymdeithas yn rhoi llawer o foddhad ond ar adegau gallu fod yn heriol hefyd. Mae gwybod am beth rydych chi’n gwirfoddoli am yn hollbwysig.

Mae CAVS yn cynnig hyfforddiant pwrpasol ar eich Rolau a’ch Cyfrifoldebau fel ymddiriedolwr. Dyma sampl o’r hyn y gallwn ei gynnig.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01267 245555 neu e-bostiwch admin@cavs.org.uk.