Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector CAM 3 ar Agor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cymorth goroesi a ffynnu i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod pandemig Covid-19.

Mae Cam 3 Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru (TSRF) yn rhan o’r £2.4 miliwn o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae cyllid grant ar gael i helpu mudiadau gwirfoddol gyda’r costau i ddod drwy bandemig COVID-19 a/neu i fuddsoddi mewn gweithgareddau newydd neu ychwanegol a fydd yn cynhyrchu elw y tu hwnt i’r cyfnod cyllido.

Gweminar Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector 22.09.21

Mwy o wybodaeth: wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-trydydd-sector-cymru/