Cydlynydd Cyllid a Gweinyddiaeth

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae Canolfan Plant Jig-So, sef elusen, yn gofyn am unigolyn profiadol, rhagweithiol a hyblyg ar gyfer y rôl amrywiol a chyffrous hon sy’n cefnogi Ein Cymuned. Bydd yn cynnwys Cyflogres a Chyfrifon

Contract sefydlog am 12 mis Yn amodol ar gyllid pellach

21 awr yr wythnos yn agored i drafodaeth – £ 11,466 y flwyddyn

Dyddiad Cau:  01.10.21

Cyfweliadau: 08.10.21

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Linda Grace. lindasgrace@jigso.wales neu ffonio 01239614711