Trysorau’r Filltir Sgwar -Rownd 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae Cadw a’r Gronfa Treftadaeth yng Nghymru yn falch o gyhoeddi cynllun grantiau ‘Trysorau’r Filltir Sgwâr – Rownd 2’. 

Gall cymunedau ledled Cymru nawr wneud cais am grant rhwng £3,000 a £10,000 ar gyfer prosiectau cyfalaf fydd yn annog ymgysylltiad â’u treftadaeth leol. Trysorau’r Filltir Sgwar – rownd 2. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – hanner dydd, Hydref 4ydd, 2021.  

Dyma’r ail flwyddyn i’r rhaglen gael ei chynnal yng Nghymru ac mae’n seiliedig ar gysyniad o’r enw’r ddinas 15 munud lle dylai pawb allu ddiwallu’r rhan fwyaf o’u hanghenion o fewn taith gerdded fer neu feicio o’u cartref.

Nod y rhaglen grant cyfalaf yma yw cefnogi prosiectau sy’n helpu i gysylltu cymunedau â’r dreftadaeth ar stepen eu drws fel y gall pobl leol elwa ohoni.  

Gall y rhaglen ariannu gwariant cyfalaf i greu allbynnau megis byrddau dehongli neu placiau QR, gwaith cyfalaf ar raddfa fach i eiddo treftadaeth, murluniau, arddangosfeydd dros dro neu prosiectau digidol fel apiau a gwefannau.  I gystadlu am gyllid rhaid i’r prosiect gynnig cyfleoedd i bobl fod yn rhan o’r gweithgarwch gan weithio tuag at ein canlyniad gorfodol y ‘bydd ystod ehangach o bobl yn rhan o dreftadaeth’ yn sgil ein hariannu. 

Gallwch ddarllen am y rhaglen a’r canllawiau yma: 

Grantiau Trysorau’r Filltir Sgwâr (Rownd 2) | Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (heritagefund.org.uk)

Cefnogaeth i ymgeiswyr:

I gefnogi ymgeisiwyr rydym wedi trefnu sesiynau cwestiwn ac ateb rhithiol – mae’n gyfle i ymgeiswyr alw fewn i holi unrhyw gwestiynau cyn ymgeisio.

Sesiynau cwestiwn ac ateb – linc i archebu tocynnau:  https://www.ticketsource.co.uk/heritagefundcymru