Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
  • 26awr yr wythnos
  • Yng Nghaerfyrddin
  • £24,403 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)

Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i wella cyfleoedd a bywydau plant rhwng 0 ac 11 oed yn eu cymunedau lleol.

Cadarnhawyd cyllid ar gyfer y swydd hon tan 31 Mawrth 22.

Parhad yn amodol ar gyllid.
I gael pecyn cais, danfonwch ebost i Jessie Heinrich-Davis – jessie@plantdewi.co.uk neu ffoniwch 01267 221551. 

Dyddiad cau: 23/11/21

Yn amodol ar wiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon