Swyddog Canolfan Sgiliau Hanfodol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Salary: £28,672* – £32,910* *Pro-rata
Location: Llanelli Library
Region: Llanelli
Job Type: Permanent – Part Time
Closing Date: 26.11.21

Lleoliad: Llyfrgell Llanelli
Ardal: Llanelli
Math Swydd: Swydd barhaol – rhan-amser
Dyddiad Cau: 26.11.21

 

Mae Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned (DOG) Sir Gaerfyrddin yn ceisio penodi rheolwr profiadol sydd â chymwysterau da i swydd Swyddog Sgiliau Hanfodol yn Llanelli. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o reoli darpariaeth ES a/neu ESOL naill ai yn y gymuned neu mewn addysg bellach. Mae dealltwriaeth drylwyr y bydd pob dysgwr yn meddu ar lefelau sgiliau gwahanol, yn amrywio o gyn-fynediad i Lefel 2, a gallu empathetig i ddeall ac ymateb i anghenion dysgwyr o gefndiroedd amrywiol yn hanfodol, yn ogystal â’r brwdfrydedd i ehangu a gwella’r ddarpariaeth ar gyfer pob dysgwr. , 


Mae angen Cymraeg llafar i gyflawni’r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.


Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.