Byddwch Effro – Ymyriadau Hunanladdiad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein mewn sesiwn 1 awr

Gwnewch gais yma.

Dyddiad y Cwrs: 31.01.22  1.00yp – 2.00yp

Caiff yr ymgeiswyr llwyddiannus eu hysbysu ar ôl y dyddiad cau.
Dyddiad cau: 10.01.22

 

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?
Staff yn y sector annibynnol a’r 3ydd sector.

Beth yw’r amcanion?
Bydd y rhai sy’n bresennol yn gallu –

  • Deall y mythau a’r ffeithiau ynghylch hunanladdiad
  • Nodi ffactorau risg ar gyfer hunanladdiad, nodi arwyddion a symptomau pan fo unigolyn yn ystyried hunanladdiad
  • Cymryd camau priodol mewn argyfwng i gadw unigolyn yn ddiogel rhag perygl uniongyrchol o niwed a hunanladdiad
  • Gwybod ble i gyfeirio’r rheiny sydd mewn perygl o hunanladdiad i gael cymorth yn y tymor hir


Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?
Bydd gan ymarferwyr fwy o hyder i roi cymorth i unrhyw un sy’n ystyried hunanladdiad neu sy’n gwneud cynlluniau i gyflawni hunanladdiad, a hynny o ran defnyddwyr y gwasanaeth a’r boblogaeth gyffredinol, yn ogystal ag yn y gweithle.