Adfywio Cymru – Cefnogaeth i’ch prosiect

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ydych chi’n fwy ymwybodol o ac yn poeni fwy am newid hinsawdd nawr nag o’r blaen?

Ydy’r flwyddyn newydd yn hwb i chi wneud rhywbeth positif amdano?

Ydych chi’n awyddus i weithredu’n lleol ond ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Allwn ni eich helpu!

Mae Adfywio Cymru yn cefnogi cymunedau i weithredu yn erbyn effeithiau newid yn yr hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy. Gall hyn olygu cael ôl troed carbon is, gwarchod a gwella natur, ynni adnewyddadwy neu gael bwyd iachus wedi’i dyfu’n lleol er enghraifft. Mae yna fanteision ychwanegol hefyd o gymunedau yn dod at ei gilydd i daclo newid yn yr hinsawdd, gan gyfrannu at ganlyniadau cadarnhaol fel cefnogi eich cymuned i fod yn fwy iachus, cydweithio, cynhyrchu incwm, a dysgu sgiliau newydd, er enghraifft. 

 

Mae yna tua 20 o Gydlynwyr Adfywio Cymru ar draws y wlad, wedi’u lleoli mewn amrywiaeth o fudiadau sector wirfoddol a mentrau cymdeithasol ac mae hyn yn creu rhwydwaith o bobl weithgar sy’n rhannu syniadau, dysgu o’i gilydd ac yn cefnogi ei gilydd.   

 

Gallwn helpu chi fel grŵp neu gymuned ehangach i ddatblygu syniad sy’n gweddu’ch ardal chi, felly all hyn fod yn grŵp fwyd lleol, trafnidiaeth gymunedol, prosiect tyfu neu rywbeth i wneud ag ynni? Neu rywbeth arall-mae fyny i chi! Bydd ein cydlynwyr yn gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun gweithredu a’ch cysylltu i gefnogaeth mentora cymheiriaid.  Gall hyn nail ai ddod wrth unigolyn neu gallwch er enghraifft ymweld â grŵp arall sy’n gwneud, neu wedi gwneud rhywbeth tebyg i chi.

 

Os oes gennych syniad am brosiect, cysylltwch â’r tîm canolog fel y cam cyntaf info@renewwales.org.uk <mailto:info@renewwales.org.uk> a byddant wedyn yn eich cysylltu â’r cydlynydd perthnasol.

Ond mae amser yn brin gan fod ein rhaglen yn gorffen ar ddiwedd Mehefin 2022!

Felly gorau oll pwy gyntaf y cysylltwch!

 

Chwiliwch amdanom ni:

www.renewwales.org.uk 
@renewwales
facebook.com/renewwales

Cefnogir Adfywio Cymru drwy’r Rhaglen Camau Cynaliadwy a gyflenwir trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’i gyllido gan arian o gyfrifon banc segur.