Gronfa Arloesi Anableddau Dysgu Rownd 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae’r Gronfa Arloesi Anableddau Dysgu Rhanbarthol yn Ailagor

Mae ail rownd o’r Gronfa Arloesi Anableddau Dysgu, a gaiff ei hariannu gan Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, yn ailagor yr wythnos gyntaf ym mis Ebrill 2022.  Bydd y grant yn rhoi cyfle i bobl sydd ag anableddau dysgu i gynnig syniadau am weithgareddau a gwasanaethau newydd, gan fanteisio ar gyllid er mwyn profi pa mor dda y mae’r syniadau yn gweithio mewn gwirionedd.

Mae’r Gronfa yn cynnig cyfle i sefydliadau o’r trydydd sector a chyrff statudol i wneud cais am gyllid i redeg prosiect y mae wir wedi cael ei gyd-gynhyrchu gyda phobl sy’n byw gydag anableddau dysgu ar draws siroedd gorllewin Cymru sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. 

 

Mae hwn yn gynllun grant arloesol a gyd-gynhyrchwyd gyda phobl sydd ag anableddau dysgu, ac y byddant yn gwneud penderfyniadau am y sawl a fydd yn cael y cyllid hefyd.  Felly, rhaid cyflwyno’r holl geisiadau mewn ffurf ‘Hawdd i’w Darllen’.

 

Bydd y Gronfa Arloesi Anableddau Dysgu yn darparu hyd at 100% o’r costau refeniw fesul prosiect, hyd at £20,000.  Gall hyd at 20% o gyfanswm y cais am gyllid fod ar gyfer eitemau cyfalaf, lle mae ymgeiswyr yn dangos cyswllt clir â’r cais refeniw.

 

Rhaid i’r holl brosiectau a gefnogir ddangos sut y byddant yn cysylltu gydag un neu fwy o’r themâu yn Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru, a ddatblygwyd gan bobl sy’n byw gydag anableddau dysgu o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y Siarter:

Siarter Anableddau Dysgu (pembrokeshirepeople1st.org.uk)

Rhaid cwblhau pob prosiect erbyn 31 Mawrth 2023

I wneud cais

Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno ceisiadau yw dydd Llun 16 Mai 2022