Gweithiwr Cymorth Tai Llety  Chymorth

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Gweithiwr Cymorth Tai gydag Adferiad Recovery

Oriau: 30 awr (gan gynnwys oriau ychwanegol pan fydd yr oriau ar gael)

Cyflog: £10.25 yr awr (dim ond un o’r taliadau ychwanegol yma sydd yn cael eu talu bob awr)
Cysgu dros nos – £60.00 y noson gan gynnwys taliadau ychwanegol am oriau anghymdeithasol: rhwng 22:00 a 08:00; penwythnosau (48 awr); Gŵyl y Banc

Gwyliau: 25 diwrnod y flwyddyn a 8 diwrnod gŵyl y banc (pro rata)

Rôl wedi ei lleoli yn: Llanelli, Sir Gâr

Dyddiad Cau: 15.04.22

Pwrpas y Rôl:                                                                                                     

O dan gyfarwyddyd y Rheolwr Gwasanaeth, bydd angen gweithio fel rhan o dîm neu ar ben eich hun er mwyn cefnogi a gwella bywydau pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol. Drwy gyfrannu at y gwaith o ddarparu Gwasanaethau Cofrestredig  Adferiad yn Sir Gâr, yn unol gyda’n hegwyddorion o ymrymuso, hunan-reoli ac adferiad, bydd angen sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r safonau ansawdd mewnol ac allanol ar gyfer arolygon a rheoliadau (gan gynnwys AGC).

Cefndir y rôl hon:    

Mae staff prosiect Llety â Chymorth Llanelli yn cefnogi unigolion sydd ag afiechyd meddwl difrifol. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu naill ai fel rhan o lety a rennir, llety â chymorth yn Llanelli neu yng nghartrefi pobl yn ardal Llanelli. Nod y tîm felly yw annog a chaniatáu cleientiaid i gyrraedd lefel uchel o annibyniaeth a symud ymlaen i fyw’n annibynnol yn y gymuned.    

Mae’r gwasanaeth tai yn cael ei staffio 7 diwrnod yr wythnos ac mae staff yn gweithio fel rhan o batrymau shifft sydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol a chysgu ar y safle dros nos.     

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais