Rheolwr Gweithrediadau Busnes

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Rheolwr Gweithrediadau Busnes – Cyflog £34,373 y flwyddyn

Cyflogir gan Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: PAVS Hwlffordd

Lawrlwythwch y pecyn cais o’r Employment – Pembrokeshire Association of Voluntary Services (PAVS) neu ffoniwch 01437 769422 rhwng 10.00am a 2.00pm yn ystod yr wythnos yn unig.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Sue Leonard – Prif Swyddog PAVS ar sue.leonard@pavs.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 canol dydd, dydd Llun 4 Gorffennaf 2022