Y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae Llywodraeth Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r Grant Buddsoddi mewn Coetiroedd.

Mae’n elfen o’r Fenter Goedwig Genedlaethol. Bydd y gronfa £1.9 miliwn (22/23) yn helpu tirfeddianwyr, a’r rhai sy’n rheoli tir, i greu a gwella coetiroedd.

Mae grantiau rhwng £40,00 a £250,000 gyda’r rownd gyntaf bellach ar agor. Mae’n rhaid i’r cynigion cychwynnol fod gyda ni erbyn Gorffennaf 15fed.

Bydd cylch ariannu pellach eleni, a dau arall ym mhob un o’r blynyddoedd canlynol.

Gweler y manylion llawn yn y ddolen berthnasol ar ein gwefan https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/138459.

Gallwch hefyd archebu lle mewn gweminar gyda’n tîm drwy ymweld â Ticket Source.