Trydydd Sector Sir Gâr – Asesiad Anghenion o Hyfforddiant

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Helpwch ni i lunio gwasanaeth hyfforddi sy’n diwallu anghenion dysgu a datblygu sefydliadau gwirfoddol yn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn asesu anghenion hyfforddi sefydliadau trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin ac rydym am glywed am eich anghenion blaenoriaeth ac a ydych yn darparu hyfforddiant i sefydliadau eraill.

Cwblhewch ein harolwg ar-lein erbyn 30 Mehefin 2022 a bydd eich enw yn cael ei roi mewn raffl am gyfle i ennill talebau gwerth £100.00.

Bydd eich ymatebion yn cyfrannu at gynllun hyfforddi tair blynedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin ac at gyfeiriadur o ddarparwyr hyfforddiant lleol.

Am unrhyw ymholiadau neu gymorth i gwblhau’r arolwg, cysylltwch â ni ar training@cavs.org.uk. Diolch.