Administrator

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Please note, This is an advertisement for the post of Administrator for which the ability to communicate in Welsh is essential

 

Mae Undeb Bedyddwyr Cymru yn awyddus i benodi

Gweinyddydd

(dros dro yn ystod cyfnod o absenodeb mamolaeth 16 awr yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru, Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin

Pwrpas y Swydd: Cyflawni ystod eang o ddyletswyddau gweinyddol er mwyn sicrhau bod y swyddfa yn rhedeg yn esmwyth

Gofynnir am o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol, cymhwyster priodol, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office 365.

Am fwy o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Mrs Gwen Lye-Phillips gwen@ubc.cymru

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â’r Parchedig Judith Morris neu Mr Nigel Vaughan ar 0345 222 1514)

Cyflog: Graddfa UBC £21,545.81 – £22,343.24 pro rata

Dyddiad Cau: 10 Tachwedd 2023