Angen Ymddiriedolwyr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae grŵp Menter Gymdeithasol Glanyfferi yn sefydliad dielw sy’n darparu mannau cymunedol lleol yn ei ganolbwynt cymunedol yng Nghalon y Fferi,  ac yn cefnogi busnesau lleol.

Rydym am ehangu ein bwrdd ymddiriedolwyr ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig  i ymuno â ni wrth i ni barhau i dyfu.

Rydym yn chwilio’n arbennig am ymddiriedolwr gwirfoddol i ymuno â’n Bwrdd Ymddiriedolwyr fel trysorydd. Byddai eich rôl yn cael ei chefnogi gan ein ceidwad llyfrau, sy’n aelod o staff.

Os oes gennych ddiddordeb ac yn teimlo bod gennych rywbeth i’w gynnig i’n  mudiad cymunedol gwledig, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar  policies@fseg.org.uk neu ffoniwch ar 07828582106