Gweithio ar Les

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Legacy in the Community

Adeiladu cymunedau am
ddyfodol gwell.

Mae Gweithio ar Les yn rhaglen sy’n cynnig cymorth a hyfforddiant i bobl sy’n
byw ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor.

Mae LitC yn darparu ‘Starting Line’, menter cyn-cyflogaeth 7 wythnos i
helpu cwsmeriaid i gael mynediad at gyfleoedd cynhwysol.

Yn y ‘Starting Line’, gallwch chi…

  • Derbyn cefnogaeth a chymorth 1 i 1 gyda pharatoi cyfweliad
  • Ysgrifennu CVs, adeiladu sgiliau, siarad am anabledd a chael cymorth swydd

Cysylltwch a ni: info@litc.uk     www.litc.uk      01685 709549

Download flyer:  Legacy in the Community Starting Line Bilingual