Croeso i Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr
Cymorth ac arweiniad i wirfoddolwyr a sefydliadau

Gwirfoddoli

Cymorth ac arweiniad i wirfoddolwyr a sefydliadau

Cyrsiau gwirfoddoli ar-lein a hyfforddiant arall

Dysgu

Cyrsiau gwirfoddoli ar-lein a hyfforddiant arall

Rhwydweithio'r trydydd sector a rhannu gwybodaeth

Ymgysylltu

Rhwydweithio'r trydydd sector a rhannu gwybodaeth

Cymorth i ddatblygu a rhedeg eich sefydliad

Llywodraethu

Cymorth i ddatblygu a rhedeg eich sefydliad

Gwybodaeth am grantiau a chymorth ariannol arall

Cyllid

Gwybodaeth am grantiau a chymorth ariannol arall

Cymorth ac arweiniad i wirfoddolwyr a sefydliadau

Gwirfoddoli

Cymorth ac arweiniad i wirfoddolwyr a sefydliadau

Cyrsiau gwirfoddoli ar-lein a hyfforddiant arall

Dysgu

Cyrsiau gwirfoddoli ar-lein a hyfforddiant arall

Rhwydweithio'r trydydd sector a rhannu gwybodaeth

Ymgysylltu

Rhwydweithio'r trydydd sector a rhannu gwybodaeth

Cymorth i ddatblygu a rhedeg eich sefydliad

Llywodraethu

Cymorth i ddatblygu a rhedeg eich sefydliad

Gwybodaeth am grantiau a chymorth ariannol arall

Cyllid

Gwybodaeth am grantiau a chymorth ariannol arall

Newyddion diweddaraf

Gwirfoddolwr Cymunedol RNID

Fel gwirfoddolwr cymunedol byddwch yn darparu gwybodaeth i sefydliadau lleol a grwpiau cymunedol i helpu i godi ymwybyddiaeth o weithgareddau RNID yn ogystal â gwasanaethau

Gweithio ar Les

Legacy in the Community
Menter cyn-cyflogaeth 7 wythnos

Digwyddiadau ar y Gweill

Swyddi y Trydydd Sector

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Gwirfoddolwr Cymunedol RNID

Fel gwirfoddolwr cymunedol byddwch yn darparu gwybodaeth i sefydliadau lleol a grwpiau cymunedol i helpu i godi ymwybyddiaeth o weithgareddau RNID yn ogystal â gwasanaethau

Gwirfoddolwr Grŵp Strôc

Mae Grŵp Strôc Caerfyrddin yn grŵp gwirfoddol bach a chyfeillgar sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr. Rydym yn darparu grŵp wythnosol ar gyfer goroeswyr strôc