Aelodaeth CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Manteision Aelodaeth

Mae aelodaeth CAVS yn agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio, neu’n darparu gwasanaethau, yn Sir Gâr.

Dewch yn aelod o CAVS am £20 y flwyddyn.

Dyma fydd manteision gwych yr aelodaeth i’ch mudiad chi:

  • Hawliau pleidleisio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS
  • Cyfle i fod yn un o ymddiriedolwyr CAVS
  • Gostyngiadau ar hurio ystafelloedd cyfarfod
  • Gostyngiadau ar wasanaethau llungopïo
  • Gostyngiadau ar gyrsiau hyfforddiant CAVS sydd â ffi
  • Gostyngiadau ar system PA sylfaenol
  • Gostyngiadau ar hurio teclyn PCC

 

Telerau ac amodau yn berthnasol

I ymaelodi â CAVS

E-bostiwch admin@cavs.org.uk neu ffoniwch 01267 245555 gan ofyn am ffurflen gais aelodaeth.

(Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais gyda dogfen lywodraethol wedi’i llofnodi gan eich sefydliad. Bydd Ymddiriedolwyr CAVS yn gwirio ceisiadau am aelodaeth.)

Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch aelodaeth, mae croeso i chi gysylltu â CAVS drwy e-bostio admin@cavs.org.uk neu ffonio 01267 245555.