Aelodaeth CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Manteision Aelodaeth

Mae aelodaeth CAVS yn agored i bob grŵp gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio, neu’n darparu gwasanaethau, yn Sir Gâr.

Mae ein Cynnig Aelodaeth yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd.

I ymaelodi â CAVS

E-bostiwch admin@cavs.org.uk neu ffoniwch 01267 245555 gan ofyn am ffurflen gais aelodaeth.

(Bydd angen dychwelyd y ffurflen gais gyda dogfen lywodraethol wedi’i llofnodi gan eich sefydliad. Bydd Ymddiriedolwyr CAVS yn gwirio ceisiadau am aelodaeth.)

Os oes unrhyw gwestiynau gennych ynghylch aelodaeth, mae croeso i chi gysylltu â CAVS drwy e-bostio admin@cavs.org.uk neu ffonio 01267 245555.