Bwrdd CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cadeirydd

Gillian Wright

Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru

Is-Gadeirydd

Wyn Llewellyn

Coleg Elidyr

Trysorydd

 Philip Westcott

Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth (GABS)

 

Hugh Edwards

Pwll Hydrotherapi Llanelli

 

Peter Loughran

Age Cymru Dyfed

 

Bill Martin

Neuadd Gymunedol Pum Heol

(Arsylwr)

Jayne Pritchard

Cyngor Sir Gâr 

(Arsylwr)

Cyng. Cefin Campbell

Cyngor Sir Gâr