Gwasanaethau cymorth Swyddfa CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Llogi Ystafelloedd

Ystafelloedd Cyfarfod
Ystafell Hyfforddiant

Gall Swyddfa CAVS gynnig y cyfleusterau canlynol:

  • tair ystafell gyfarfod
  • ystafell hyfforddiant

Mae pob ystafell yn hygyrch i gadeiriau olwyn:

  • Mynedfa wastad i’r fynedfa flaen ar Stryd y Frenhines
  • Drysau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Lifft i bob llawr
  • Tai bach i bobl anabl

Ar gyfer ymholiadau llogi

Prisiau Llogi Ystafelloedd Yn Y Mwnt

 

MASNACHOL / SECTOR CYHOEDDUS

DDIM YN AELOD O CAVS

AELOD O CAVS

PRIS YR AWR(Uchafswm o 2 awr)

£17

£12.50

£10

HANNER DIWRNOD

 £60

 £47

 £34.50

DIWRNOD LLAWN

 £111

 £81

 £61

 

Polisi Canslo

Rhaid talu’r gost lawn am archebion sy’n cael eu canslo o fewn llai na phum niwrnod gwaith. Codir 50% o’r gost lawn am archebion sy’n cael eu canslo o fewn llai na deng niwrnod gwaith i’r dyddiad. Rhaid canslo archeb yn ysgrifenedig neu trwy e-bost.

Gwasanaethau eraill

Mae CAVS hefyd yn darparu gwasanaethau ymarferol fel

  • benthyca offer hyfforddi
  • PA system a’r profwr PAT sydd ar gael i’w llogi
  • Gwasanaethau llungopïo