Gwasanaethau cymorth Swyddfa CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Llogi Ystafelloedd

Ystafelloedd Cyfarfod
Ystafell Hyfforddiant

Gall Swyddfa CAVS gynnig y cyfleusterau canlynol:

  • tair ystafell gyfarfod
  • ystafell hyfforddiant

 

Mae pob ystafell yn hygyrch i gadeiriau olwyn:

  • Mynedfa wastad i’r fynedfa flaen ar Stryd y Frenhines
  • Drysau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Lifft i bob llawr
  • Tai bach i bobl anabl

 

Ar gyfer ymholiadau llogi

 

Prisiau Llogi Ystafelloedd Yn Y Mwnt

 

MASNACHOL / SECTOR CYHOEDDUS

DDIM YN AELOD O CAVS

AELOD O CAVS

PRIS YR AWR(Uchafswm o 2 awr)

£15

£11

£9

HANNER DIWRNOD

 £54

 £42

 £31

DIWRNOD LLAWN

 £100

 £73

 £55

Gallwch holi a yw ystafelloedd ar gael i’w llogi gyda’r nos a thros y Sul, cysylltwch â’r swyddfa.

Lluniaeth

Gellir archebu te a choffi, gan gynnwys bisgedi, am £1.00 y person y tro, Gall trefnwyr cyfarfodydd drefnu arlwywyr allanol ar gyfer cinio.
Rydym hefyd yn codi tâl o 30c y person am ddod â’ch lluniaeth eich hun a bydd CAVS yn darparu cwpanau, soseri ac ati a 30c y person am ddod â’ch bwyd eich hun.

Polisi Canslo

Rhaid talu’r gost lawn am archebion sy’n cael eu canslo o fewn llai na phum niwrnod gwaith. Codir 50% o’r gost lawn am archebion sy’n cael eu canslo o fewn llai na deng niwrnod gwaith i’r dyddiad. Rhaid canslo archeb yn ysgrifenedig neu trwy e-bost.

Gwasanaethau eraill

Mae CAVS hefyd yn darparu gwasanaethau ymarferol fel

  • benthyca offer hyfforddi
  • PA system a’r profwr PAT sydd ar gael i’w llogi
  • Gwasanaethau llungopïo

(Nid ydym yn gallu darparu’r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd oherwydd y pandemig. )