Staff CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Mitchell Prif Swyddog marie.mitchell@cavs.org.uk
Alud Jones Swyddog Gwirfoddoli alud.jones@cavs.org.uk
Jamie Horton Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol jamie.horton@cavs.org.uk
Owen Griffiths Rheolwr Cydweithio a Newid LocalMotion owen.griffiths@cavs.org.uk
Louise Morgan Cydlynydd Gweithrediadau Busnes louise.morgan@cavs.org.uk
Alex Nicholas Swyddog Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr alex.nicholas@cavs.org.uk
Sandra Williams Swyddog Gweithrediadau Busnes sandra.williams@cavs.org.uk
Tom Haskett Cynorthwy-ydd Gweithrediadau Busnes tom.haskett@cavs.org.uk
James Sanders  Swyddog Datblygu Menter Gymdeithasol james.sanders@cavs.org.uk

Tîm Tyfu Sefydliadau Trydydd Sector

Alison James     Cydlynyddalison.james@cavs.org.uk
Andy FairSwyddog Hyfforddiantandy.fair@cavs.org.uk
Lee PearceSwyddog Meithrin Gallu Gwirfoddolilee.pearce@cavs.org.uk
Michael JonasSwyddog Meithrin Gallu Llywodraethumichael.jonas@cavs.org.uk
Paul AllchurchSwyddog Mentora Gwirfoddolipaul.allchurch@cavs.org.uk