Swyddfa CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Oriau agor

Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 9am tan 5pm,  dydd Llun i ddydd Iau a 9am tan 4:30pm dydd Gwener.

Cysylltu â ni

CAVS Offices - The Mount
The Mount, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin (Foto- Lawray Architects)

Swyddfa CAVS

Gall Canolfan Y Mwnt gynnig y cyfleusterau canlynol:

  • tair ystafell gyfarfod
  • ystafell hyfforddiant

Mae pob ystafell yn hygyrch i gadeiriau olwyn:

  • Mynedfa wastad i’r fynedfa flaen ar Stryd y Frenhines
  • Drysau sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Lifft i bob llawr
  • Tai bach i bobl anabl
I gael gwybodaeth am logi ystafelloedd, gweler Gwasanaethau Cymorth Swyddfa CAVS

Mae CAVS hefyd yn darparu nifer o wasanaethau ymarferol gan gynnwys benthyg offer hyfforddiant, a hurio ystafell gyfarfod yn y swyddfa yng Nghaerfyrddin – gweler Gwasanaethau Cymorth Swyddfa CAVS