Cyllid

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cyfle Cyllido i Gynorthwyo Gofalwyr

Trwy’r Gronfa Arloesi Cymorth Gofalwyr, mae grantiau ar gael i sefydliadau trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro sy’n darparu gwasanaethau a gweithgareddau

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Mae llywodraeth y DU yn darparu cyllid ychwanegol o £ 220 miliwn trwy Gronfa Adnewyddu Gymunedol y DU i helpu ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer lansio Cronfa Ffyniant a Rennir y DU yn 2022.