Coronafeirws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae swyddfeydd CAVS ar gau ond rydym yn dal yma i’ch cefnogi

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CAVS yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â’r wybodaeth gan Lywodraeth y DU ac y cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Hywel Dda: Rhaglen frechu COVID-19 Cynnydd wythnosol

Profion llif unffordd COVID-19:

 

Gweler y wybodaeth ar:

Gyda phwy y dylid cysylltu:

  • os oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi.
  • os ydych chi eisiau gwirfoddoli
  • os oes angen help arnoch e.e. i’r henoed, eiddil ac ynysig

Canolfannau Cymunedol yn ailagor

Cymorth cymunedol

Gwirfoddoli yn ystod coronafeirws

Gwybodaeth i sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol

Adnoddau, arweiniad, gwybodaeth

Yn ôl i fywyd cymunedol

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n ei chael hi’n anodd:
-gadael eu cartref
– mynd allan a dychwelyd i fywyd cymunedol?