Coronafeirws

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mae swyddfeydd CAVS ar gau ond rydym yn dal yma i’ch cefnogi

Yn dilyn y cyhoeddiad bod Cymru bellach ar Lefel Rhybudd 0 (07.08.21) mae’n dal yn hanfodol rhoi sylw manwl i gyngor a ddarperir  gan Lywodraeth Cymru ac y cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Hywel Dda: Rhaglen frechu COVID-19 Cynnydd wythnosol

Clinigau cerdded i mewn brechlyn COVID dos cyntaf ac ail ar gael

Profion llif unffordd COVID-19:

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru :  ‘Countering false information about Coronavirus’

Gweler y wybodaeth ar:

Gyda phwy y dylid cysylltu:

  • os oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi.
  • os ydych chi eisiau gwirfoddoli
  • os oes angen help arnoch e.e. i’r henoed, eiddil ac ynysig

 

Canolfannau Cymunedol yn ailagor

Cymorth cymunedol

Gwirfoddoli yn ystod coronafeirws

Gwybodaeth i sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol

Adnoddau, arweiniad, gwybodaeth

Yn ôl i fywyd cymunedol

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n ei chael hi’n anodd:
-gadael eu cartref
– mynd allan a dychwelyd i fywyd cymunedol?