Canolfannau Cymunedol yn ailagor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lawrlwytho ac argraffu a rhannu ein Neges ar gyfer grwpiau / elusennau Cymunedol sy’n defnyddio lleoliadau cymunedol ledled Sir Gâr,  (ar ran Rhwydwaith y Canolfannau Cymunedol)

Llywodraeth Cymru – cwestiynau cyffredin: Rheoliadau coronafeirws
(Beth allwch chi a busnesau ei wneud yn ystod yr argyfwng a beth sy’n digwydd os byddwch yn torri’r deddfau newydd hyn.)

Canllawiau ar gyfer ailagor
Llywodraeth Cymru Defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel (COVID-19) 06.07.21

CGGC Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng ghymru  26.08.21
(Mae’r canllaw hwn ar gyfer canolfannau cymunedol yng Nghymru i roi trosolwg byr i chi o sut i baratoi ar gyfer ailgychwyn eich gwasanaethau pan gaiff hynny ei ganiatáu.)

Rhestr wirio
Rhestr wirio ar gyfer Ailagor Adeiladau Cymunedol

Templed Asesiad Risg
Asesiad Risg Rheoli Neuadd

Camau i ail-agor
5 camau i ail-agor eich busnes yn ddiogel, sy’n cynnwys rhestr wirio ddefnyddiol  y gellid ei defnyddio neu ei haddasu mewn canolfannau cymunedol.

Templedi a phosteri
Templedi a phosteri dwyieithog am ddim i’w hargraffu a’u harddangos sy’n cynnwys  “ei ddal, ei daflu, ei ladd”; “Diheintydd dwylo”; “Hysbysiad hylendid”; “Mynediad yn unig”; “Uchafswm o 2 o bobl”; “Dim mynediad”; “Taliad digyswllt”.  

Olrhain cyswllt
Pum cam syml ar gyfer 
casglu manylion personol ymwelwyr ar gyfer olrhain cyswllt, sy’n esbonio sut yr ydych yn diogelu manylion cwsmeriaid ac ymwelwyr.

CCB a chyfarfodydd eraill:
Y Comisiwn Elusennau CCB a chyfarfodydd eraill: gohirio neu ganslo cyfarfodydd 13.04.21