Coronafeirws-Gwirfoddoli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Diolch

Hoffai CAVS ddiolch i bobl anhygoel y Sir am ymateb i’n galwad i weithredu. Diolch!

Gweler ein tudalen Dathlu Gwirfoddoli

Ydych chi eisiau gwirfoddoli

Cofrestrwch a dewch o hyd i rôl ar carmarthen.volunteering-wales.net

Ar gyfer gwirfoddoli anffurfiol a gwneud cysylltiadau â phobl yn eich cymuned ymwelwch: https://connectcarmarthenshire.org.uk

Am unrhyw help gyda hyn, e-bostiwch volunteering@cavs.org.uk

Os ydych yn defnyddio Facebook yn ceisio chwilio am COVID 19 o grwpiau cymorth yn eich ardal a allai fod angen gwirfoddolwyr.

Gwybodaeth wirfoddoli