Cysylltwch â Ni

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

18 Stryd y Frenhines
Caerfyrddin,
SA31 1JT

Rhif ffôn: 01267 245555

Sut i’n ffeindio ni

Gweld Map Mwy

Lleolir Canolfan y Mwnt drws nesaf i Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Mae’r mynediad ar gyfer cerddwyr ar Heol y Frenhines.

Mae parcio ar gael ym Maes Parcio San Pedr (ar Heol San Pedr), sydd tua pum munud i ffwrdd o’r ganolfan.

Mae’r Ganolfan yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae safleoedd parcio i’r anabl ar gael ym maes Parcio Neuadd y Sir, er fod angen trefnu hyn ymlaen llaw gyda’r Cyngor Sir.

Lawrlwythwch fap yma

Danfonwch neges