Beth am siarad am Landeilo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tachwedd 11, 2021 @ 18:30

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein- Zoom

Cofrestrwch Yma

Beth fyddai’n gwneud eich bywyd yn well?

Wedi’i ariannu drwy Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae’r prosiect yn ceisio archwilio ffordd wahanol o reoli arian cyhoeddus. Bydd trigolion Llandeilo yn cael eu cynnwys yn nodi a blaenoriaethu anghenion y gymuned, archwilio atebion posib ac yna penderfynu pa rhai bydd yn cael cyllid. I’r Gymuned, gan y Gymuned.

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle.

Am fwy o wybodaeth ewch i Llandeilo Participatory Budget Pilot