Rhwydwaith Iechyd a Lles Sir Gâr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Gorffenaf 14, 2022 @ 10:30

Cost: Am Ddim

Lleoliad: Ar-lein - Zoom

Cofrestrwch Yma

Rhwydwaith Iechyd a Lles y Trydydd Sector Sir Gâr

Nodau’r rhwydwaith hwn yw

  • caniatáu i sefydliadau’r 3ydd Sector (sy’n gweithio ym maes iechyd a lles) gefnogi gweithrediad Cynllun Llesiant Sir Gâr
  • dolen i waith CUSP
  • rhannu gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd ym maes iechyd a lles yn Sir Gaerfyrddin

 

Mwy o wybodaeth

Anfonir dolen Zoom atoch wrth archebu’ch lle