Gweminar Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Medi 22, 2021 @ 2pm

Cost: Free

Lleoliad: Online

Cofrestrwch Yma

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cynnal gweminar 1 awr am Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector (TRSF) – Cam 3

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio yng Nghymru, bydd cam newydd Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector (TSRF) yn cynnig cyllid grant ‘goroesi’ a ‘ffynnu’ i fudiadau gwirfoddol sy’n wynebu heriau cyfredol a newydd wrth iddynt fynd i’r afael ag effeithiau parhaus COVID-19.

Bydd y sesiwn esboniadol hon yn rhoi cyfle i sefydliadau ddarganfod mwy o wybodaeth am y grant hwn a’r mathau o gostau sy’n gymwys o dan y llinynnau cyllido Goroesi a Ffynnu.

  • Mae Cam 3 y TSRF yn rhan o’r £2.4 miliwn o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.
  • Mae grantiau o hyd at £50,000 ar gael drwy ein tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.
  • Os bydd y gweithgaredd yn gofyn am fwy na hynny o gyllid, mae cyfle i wneud cais am fenthyciad gan Fuddsoddiad Cymdeithasol Cymru os bydd angen.

 

Mwy o Wybodaeth- Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector: wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-trydydd-sector-cymru/