Sesiwn Wybodaeth ar Osteoarthritis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Medi 23, 2021 @ 6pm

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein

Cofrestrwch Yma

Mae Versus Arthritis yn cynnal sesiwn wybodaeth ar Osteoarthritis:

Ddydd Iau, Medi’r 23ain 2021 o 6 – 7.30yh

Bydd y sesiwn yn ymdrin â’r canlynol:

  • Osteoarthritis a symptomau cysylltiedig
  • Effaith posib Osteoarthritis ar unigolyn a’u bywyd
  • Awgrymiadau ar reoli’r cyflwr eich hun a rheoli’r boen
  • Trosolwg o’r gefnogaeth sydd ar gael yng Ngorllewin Cymru

 

Mae’r digwyddiad yn arbennig ar gyfer pobl gydag arthritis ynghyd ag asiantaethau, mudiadau ac eraill sy’n dymuno dysgu mwy am y cyflwr hwn ac ein gwaith. Mae’r sesiwn hon yn rhan o gyfres o sesiynau gwybodaeth am gyflyrau penodol.

 

Gallwch gofrestru drwy Eventbrite:

Medi’r 23ain:

Hywel Dda Information Session- Osteoarthritis Registration, Tue 21 Sep 2021 at 10:30 | Eventbrite

 

We look forward to welcoming you – if you have any queries our service coordinators are:

Cymru Versus Arthritis

The event will be conducted in English.  For attendees with hearing difficulties, Microsoft Teams enables sub-titles.  Contact your local service coordinator for support to do this.