Lansio Cronfa Cymunedau Cysylltiedig Sir Gaerfyrddin

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Tachwedd 24, 2021 @ 11am

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein Teams

Cofrestrwch Yma

Dysgwch sut y gall Cronfa Cymunedau Cysylltiedig Sir Gaerfyrddin gefnogi sefydliadau ac unigolion lleol ledled Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, meithrin cysylltiadau cymdeithasol cryfach a mynd i’r afael â Phwysau’r Gaeaf.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 6 Rhagfyr 2021

Mwy o wybodaeth am y gronfa