Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hydref 26, 2021 @ 10:30am

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein- Zoom

Cofrestrwch Yma

Mae’r agenda’n cynnwys:

 

Rhwydwaith newydd ei ffurfio ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ledled Sir Gâr.

Y nod yw i sefydliadau ddod at ei gilydd i rannu gwybodaeth, edrych ar gyffredinedd, cryfderau, a chydweithio i gyflawni nodau cyffredin.
Gweler tudalen y Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc i gael rhagor o wybodaeth.
Cofrestrwch ymlaen llaw ar gyfer cyfarfod Zoom gan ddefnyddio’r ddolen uchod.