‘Sgyrsiau Hyfforddi’ CAVS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hydref 06, 2021 @ 5pm

Cost: Am ddim

Lleoliad: Ar lein- Zoom

‘Sgyrsiau Hyfforddi’ CAVS

 

Meithrin Gallu – o ‘yma ac yn awr’ i ‘yma a dyfodol’

Fel sector, rhaid inni longyfarch ein hunain am ymateb yn gyflym i’r heriau llethol a ddaw yn sgil pandemig Covid-19. Mae addasu gwasanaethau, gan weithio mewn ffyrdd nad oeddent yn ymddangos yn bosibl o’r blaen a llunio cydweithrediadau newydd wedi ein galluogi i gyflawni yn y ‘yma ac yn awr’.

Beth o ‘yma a dyfodol’? Sut y bydd materion cyfredol yn effeithio arnom yn y dyfodol wrth i ni barhau i lywio’r dirwedd sy’n newid?

Mae ‘Sgyrsiau Hyfforddi’ CAVS yn gyfle i ni drafod y materion hyn a chael y lle i fyfyrio ar les y sector yn y dyfodol fel ein bod yn parhau i ddatblygu fel sector gwirfoddol gwydn, cynaliadwy, bywiog, amrywiol ac effeithiol.

Ar agor i bob sefydliad gwirfoddol a di-elw yn Sir Gaerfyrddin, cynhelir ‘Sgyrsiau Hyfforddi’ yn wythnosol ar zoom rhwng 5.00pm a 7.00pm bob dydd Mercher gan ddechrau ar 6ed Hydref.

Ecwiti Digidol i Bob Oedran” yw ein pwnc cyntaf sy’n ein halinio â thema’r diwrnod rhyngwladol ar gyfer Pobl Hŷn a welwyd ar 1af Hydref.

 

Bwciwch eich lle ar ‘Sgyrsiau Hyfforddi’ drwy anfon e-bost ataf perminder.dhillon@cavs.org.uk.

Ein dyfodol ni yw’r dyfodol. Gadewch i ni ei wneud yn un nerthol!