Gwirfoddoli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli neu’n sefydliad sydd eisiau recriwtio gwirfoddolwyr, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydyn ni’n adnodd un stop ar gyfer popeth sy’n ymwneud â gwirfoddoli!

Canolfan Gwirfoddoli CAVS

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVS yn ceisio annog gwirfoddoli yn Sir Gaerfyrddin trwy:

  • Hyrwyddo rhinweddau a manteision gwirfoddoli i’r unigolyn
  • Gweithio gyda mudiadau i sicrhau eu bod yn barod i gynnwys gwirfoddolwyr
  • Helpu sicrhau bod y polisïau a’r gweithdrefnau priodol yn eu lle
  • Hyrwyddo a chynorthwyo gyda recriwtio gwirfoddolwyr

 

 Cysylltwch â ni: volunteering@cavs.org.uk

Cwrdd â’r tîm

Jane Hemmings 
Volunteering Officer
usual working days Tues and Wed
 jane.hemmings@cavs.org.uk

Alud Jones
Volunteering Officer
usual working days Mon to Thurs
alud.jones@cavs.org.uk

Jamie Horton
Community Volunteering Development Officer
usual working days Mon to Fri
 jamie.horton@cavs.org.uk

Tom Haskett
Volunteering Support Officer
tom.haskett@cavs.org.uk

Sut allwn ni helpu

Os ydych yn fudiad sydd angen gwirfoddolwyr:

Help i fudiadau

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ewch i’n tudalen Gwirfoddoli i Fudiadau,
neu cysylltwch â ni: volunteering@cavs.org.uk

Os hoffech wirfoddoli:

Help i unigolion

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ewch i’n tudalen Gwirfoddoli i Wirfoddolwyr,
neu cysylltwch â ni: volunteering@cavs.org.uk

Gwirfoddolwr Grŵp Strôc

Mae Grŵp Strôc Caerfyrddin yn grŵp gwirfoddol bach a chyfeillgar sy’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr. Rydym yn darparu grŵp wythnosol ar gyfer goroeswyr strôc