Gwirfoddoli: ar gyfer Sefydliadau

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sut all CAVS helpu

Gall y Ganolfan Gwirfoddoli yn CAVS eich helpu gyda phob agwedd ar weithio gydag a recriwtio gwirfoddolwyr.

Er mwyn gweithio’n effeithiol a theg bydd angen ichi ddatblygu, a chael eich arwain gan, nifer o ddogfennau, gan gynnwys Polisi Gwirfoddoli, polisi iaith, ac efallai diogelu ac eraill. Gallwn eich helpu i baratoi neu wella eich Polisïau a gweithdrefnau gwirfoddoli.

Gallwn eich helpu hefyd i wneud y defnydd gorau o lwyfan Gwirfoddoli Cymru (gweler isod) i hysbysebu eich Cyfleoedd Gwirfoddoli a recriwtio gwirfoddolwyr newydd

CVON

Byddem yn eich annog i ymuno â’n Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr (CVON). Rydym yn cyfarfod bob chwarter yn gyffredinol, ac mae cyfarfodydd y rhwydwaith yn gyfle gwych i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf a chadw cysylltiad â mudiadau trydydd sector eraill o bob rhan o’r sir.

Gwirfoddoli Cymru

Gwirfoddoli Cymru yw’r llwyfan rydym yn annog pob mudiad yn y sir (ac yn wir trwy Gymru gyfan) i’w ddefnyddio i recriwtio a rheoli eu gwirfoddolwyr. Mae’n ddigon rhwydd cofrestru a chreu rhestrau ar gyfer eich Cyfleoedd Gwirfoddoli – a gallwn helpu ymhob cam o’r broses. Nid ein gwefan ni yw hon, ond rydym yn weinyddwyr ar gyfer y fersiwn yn Sir Gaerfyrddin.

Trowch at Sut i gofrestru ar Gwirfoddoli Cymru (ar gyfer mudiadau)

Adnoddau

Defnyddiwch ein tudalen Adnoddau Gwirfoddoli i ddod o hyd i wybodaeth ar faterion gwirfoddoli o bob math.

Dysgu

Rydym wedi sefydlu porth dysgu ar-lein newydd ac rydym hefyd yn darparu cyrsiau hyfforddiant, gweithdai, sesiynau ymwybyddiaeth ac ati ar faterion perthnasol.


Trowch at ein hadran Ddysgu.

FareShare Cymru yng Nghaerfyrddin

O fis Medi ymlaen, bydd FareShare Cymru yn rhoi cymorth i brosiectau bwyd yng Nghaerfyrddin. Fel rhan o’r gwaith hwn bydd angen gwirfoddolwyr Sir Gâr arnom.