Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Sir Gâr yn Dathlu …

Hoffai CAVS longyfarch y gwasanaethau lleol hyn a’u henwi’n un o Arwyr Cyfnod Cloi Sir Gâr.

Mae CAVS yn eich cyfarch.

Diolch am gefnogi ein sir.

 Wyau Fferm Fforest Isaf : Pontantwn, Cydweli

 Dewi Roberts, Cigydd : Towy Terrace, Llandeilo 

 Bwydydd Castell Howell: Cross Hands a Chaerfyrddin

 Nisa Local: Heol Caegwyn, Drefach, Llanelli

 Kind Earth: Llanelli

 Garej Windy Corner: Pencader

 Y Teulu Patel – Nisa & Siop Y Bont: Llanybydder

 Y Black Lion: 1 Teras yr Eglwys, Llansawel

 Traditional No 8: Cliffton Ville, Stryd San Ioan, Hendy-Gwyn

 Bwyd Indiaidd Cinnamon: 5 Stryd Mansel, Caerfyrddin

 A Choired Taste : Caerfyrddin

 Teulu Coles: White Hart Inn, Distyllfa & Bragdy, Llanddarog

 Siop Bapurau a Swyddfa Bost Morgan: Heol yr Eglwys, Llangadog 

 L J Bailey a’i Feibion : Cigydd Bailey & Siop MACE, Llangadog

 Teulu Smith: Garej Tanerdy a Storfeydd Gwalia

 Becky Dufty: Bryn Farm, Llanpumsaint

 The Old Mill Foundation

 C.S.News: Sycamore Street, Newcastle Emlyn

 Fruits of Eden

 Tafarn y Barcud Coch: Heol Pontamman, Rhydaman

 Lles Awtistiaeth Cymru

 Rhosyn Farm Produce: Caerfyrddin

 Banc Bwyd Cwmaman: Canolfan Gymunedol Cwmaman

 Llaeth Fferm Fforest: Hendy-Gwyn

 Cigydd London House: Stryd San Ioan, Hendy-Gwyn

 Swyddfa Bost a Siop Gyfleustra Fforest

 Siop Bryn: Siop Gymunedol Brechfa

 Siop y Pentre: Yr Hen Swyddfa Bost, Llanwrda

Dyffryn Cothi: Fferm Cilwr, Talyllychau

Gardd Sadwrn: Llansadwrn 

Llyfrau Gardd Y Ddraig: Llandeilo

 Canolfan Arddio Petals : Heol Pontardulais, Tycroes

 Fferyllfa Tycroes: Heol Penygarn

 Tycroes Premier Supermarket: Heol Rhydaman

 Canolfan Magu: Caerfyrddin

 Storfa JJ’s Stores-Premier: Pentrecwrt

 Y Coopers Arms: Heol Betws, Rhydaman

 Thomas Spar: Stryd Lincoln, Llandysul

Tafarn Wledig yr Angel Inn: Salem Llandeilo

 Castle News: Heol y Bont, Cydweli 

Thank you Poster by Janice Hearne