Beth mae gwirfoddoli yn meddwl i chi?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

I ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 aeth Prosiect Gwirfoddoli Gwledig CAVS allan o amgylch Sir Gaerfyrddin wledig i ofyn beth mae gwirfoddoli yn ei olygu i chi.

Tir Dewi, Jeni:

Tir Dewi, Anne:

Tir Dewi, Gareth:

Hosbis Skanda Vale Hospice, Marj:

Hosbis Skanda Vale Hospice, Jane:

Cerdded Iach Sir Gâr – Walking Well Carmarthenshire

Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – Tywi Gateway Trust:

Rheilffordd Gwili Railway, Leanne:

Rheilffordd Gwili Railway, Robert:

 Siop Gymunedol Dryslwyn Community Shop: