CAVS yn Dathlu Cymuned

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Cydnabyddiaeth Gymunedol

Gofynnwyd am enwebiadau:

“Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi cynnig eu hamser, eu cyfeillgarwch a’u cefnogaeth i wneud bywydau pobl eraill ychydig yn haws yn ystod yr amseroedd anodd hyn? Enwebwch nhw am Wobr Gymunedol CAVS, a dewch â’r gydnabyddiaeth haeddiannol i’r bobl anhygoel hyn.”

LLONGYFARCHIADAU i: